Praktyki, staże i wolontariaty, a RODO - info w części kodowanej serwisu FPZ oraz mailach. Udostępniamy dla Państwa platformę, dzięki której już teraz mogą Państwo przystępować do Kodeksu RODO info w części kodowanej serwisu FPZ oraz mailach. KOMUNIKAT STANDARD OCHRONY MAŁOLETNICH info w części kodowanej serwisu FPZ oraz mailach.
Misja i cele

Cele i Zadania Federacji

Federacja ma na celu ochronę praw i reprezentowanie interesów swoich członków wobec dysponentó w publicznych i prywatnych środków przeznaczonych na finansowanie usług medycznych, związków zawodowych, organó w władzy i administracji państwowej, organów samorządu terytorialnego oraz innych organizacji.

Zadaniem Federacji jest:

 • występowanie w interesie i na rzecz swoich członków,
 • działanie na rzecz tworzenia i utrzymywania spokoju społecznego w stosunkach pracy,
 • oddziaływanie na kształtowanie polityki zdrowotnej i ustawodawstwa dotyczącego interesów członków Federacji,
 • wspieranie członków w prowadzeniu polityki w zakresie rokowań warunków umów z dysponentami publicznych i prywatnych środków przeznaczonych na finansowanie usług medycznych,
 • kształcenie zrzeszonych pracodawców w sferze zarządzania, organizacji pracy, w sferze stosunków pracy oraz ustawicznego podnoszenia jakości usług,
 • prowadzenie studiów i badań rynkowych na rzecz członków Federacji,
 • integracja i ułatwienie wzajemnej współpracy pomiędzy członkami Federacji,
 • rozwój niepublicznej opieki zdrowotnej oraz wspieranie prywatyzacji w ochronie zdrowia,
 • budowanie wzajemnych więzi pomiędzy członkami Federacji a pacjentami korzystającymi z systemu ochrony zdrowia,
 • wspieranie działań mających na celu podnoszenie poziomu opieki zdrowotnej i jej rozwój,
 • ochrona prawna członków Federacji.


ZWIĄZKI      LINKI      PARTNERZY      REKLAMA      KONTAKT