Kim jest i jakie ma uprawnienia opiekun faktyczny pacjenta - info w części kodowanej serwisu FPZ oraz mailach. Udostępniamy dla Państwa platformę, dzięki której już teraz mogą Państwo przystępować do Kodeksu RODO info w części kodowanej serwisu FPZ oraz mailach. KOMUNIKAT STANDARD OCHRONY MAŁOLETNICH info w części kodowanej serwisu FPZ oraz mailach.
Okobus wystartował na Lubelszczyźnie
Biuro Federacji PZ, 2023-03-15 10:20:09

Okobus, bo taką nazwę otrzymał mobilny gabinet okulistyczny do diagnostyki dna oka osób chorych na cukrzycę, ma przebadać 5 tys. pacjentów. 13 marca 2023 r. w Wysokim odbyła się inauguracja projektu, w której udział wzięli m.in. rektor prof. Uniwersytetu Medycznego w Lublinie Wojciech Załuski, minister Edukacji i Nauki Przemysław Czarnek, pełnomocnik rządu ds. cyberbezpieczeństwa Janusz Cieszyński, wiceminister zdrowia Piotr Bromber, wójt gminy Wysokie Dorota Dobrzyńska, lek. med. Tomasz Zieliński wiceprezes Porozumienia Zielonogórskiego. Pilotażowy program jest realizowany przez Uniwersytet Medyczny w Lublinie, we współpracy Ministerstwem Zdrowia oraz Instytutem Łączności – Państwowym Instytutem Badawczym w Warszawie dzięki wsparciu Kancelarii Prezesa Rady Ministrów, która na ten projekt przeznaczyła ponad 5 mln złotych.

Szybsza diagnoza ratuje wzrok

W Polsce na cukrzycę chorują 3 mln osób – ⅓ z nich zagraża retinopatia cukrzycowa, która nie leczona może doprowadzić do uszkodzenia lub utraty wzroku. Stąd bardzo ważna jest wczesna diagnostyka. Pilotażowy projekt realizowany przez Uniwersytet Medyczny w Lublinie ma na celu przebadanie jak największej liczby pacjentów, a na podstawie zebranych wyników stworzenie aplikacji i algorytmu sztucznej inteligencji, który na dalszych etapach projektu będzie wykorzystywany w ocenie zdjęć okulistycznych. Projekt Okobus skupia zespół specjalistów zarówno z dziedziny okulistyki, informatyki, łączności i specjalistów medycyny rodzinnej.

– W Cyfryzacja KPRM dbamy o to, aby nowe technologie były zorientowane na człowieka –mówi Janusz Cieszyński sekretarz stanu w KPRM. – Skupiamy się na praktycznych obszarach zastosowania m.in. sztucznej inteligencji. Jednym z ważniejszych jest wykorzystywanie wiedzy z zakresu AI w medycynie, a projekt Okobus wpisuje się w ten obszar. Dlatego, w kolejnym etapie projektu ma powstać AI, która pozwoli na wychwycenie pacjentów wymagających pogłębionej diagnozy i leczenia. Ufam, że program umożliwi wykrywanie zaburzenia wzroku u osób cierpiących na cukrzycę na najwcześniejszym etapie dzięki synergii, jaką uzyskamy na styku współpracy maszyn i ludzi. To pozwoli przyspieszyć badania i skalować nowe rozwiązania.
Nowy model diagnostyki pozwoli dotrzeć do mieszkańców województwa lubelskiego, którzy na co dzień mają utrudniony dostęp do lekarzy specjalistów. Pacjenci, wskazani przez lekarzy rodzinnych, będą wstępnie diagnozowani w wybranych miejscowościach w odpowiednio wyposażonym pojeździe. W Okobusie, dzięki zainstalowanej kamerze okulistycznej, będą wykonywane zdjęcia dna oka oraz badanie angio-OCT - badania konieczne i wystarczające, by zarejestrować nawet najwcześniejsze objawy cukrzycowego obrzęku plamki. Wyniki badań będą przesyłane zdalnie do oceny przez specjalistów z Kliniki Okulistyki Ogólnej i Dziecięcej UML. Na tej podstawie wytypowani zostaną pacjenci potrzebujący leczenia, którzy trafią do dalszej diagnostyki w klinice.

– Cieszę się, że do projektu zostali zaproszeni specjaliści medycyny rodzinnej. Z uwagi na dużą populację, jaką się na co dzień opiekujemy, to my mamy najlepszą możliwość wychwycenia pacjentów wymagających pogłębionej diagnostyki – mówi Tomasz Zieliński, wiceprezes Porozumienia Zielonogórskiego. – Liczę także, że projekt Okobus będzie realizowany w innych województwach, bo już dziś są nim zainteresowani specjaliści medycyny rodzinnej z innych regionów.

Instytut Łączności – Państwowy Instytut Badawczy będzie odpowiadał za przygotowanie pojazdu diagnostycznego i jego wyposażenie, także w środki mobilnej łączności i transmisji danych. Wytypuje również lokalizacje, w których przeprowadzane będą badania, pod kątem najlepszej łączności bezprzewodowej. Jego specjaliści opracują też model uczenia maszynowego i gotowe rozwiązanie oparte o sztuczną inteligencję dla potrzeb diagnostyki okulistycznej.

Instytut Łączności zrealizuje innowacyjne projekty telemedyczne

Instytut Łączności – Państwowy Instytut Badawczy zawarł w grudniu dwie umowy dofinansowania z Kancelarią Prezesa Rady Ministrów. Wsparcie pozwoli na realizację innowacyjnych projektów z zakresu telemedycyny. Prace będą finansowane również ze środków Ministerstwa Zdrowia. W ramach projektów Instytut zaprojektuje, zbuduje i wdroży system teleinformatyczny dla platformy zdalnych konsultacji medycznych e-KONSYLIUM, weźmie też udział w opracowaniu modelu telemedycznego zwiększającego wykrywanie retinopatii cukrzycowej i innych schorzeń okulistycznych u diabetyków.

Platforma wirtualnych konsultacji

Platforma e-KONSYLIUM umożliwi zdalne spotkania lekarzy różnych specjalności konieczne do podjęcia decyzji o sposobie leczenia pacjentów kardiologicznych i onkologicznych. Zapewni też gromadzenie, przesyłanie, udostępnianie i opracowywanie potrzebnej dokumentacji medycznej. Szybka i niezawodna dostępność do lekarzy pozwoli wirtualnie i zdalnie przenieść pacjenta do specjalistycznego szpitala kardiologicznego lub onkologicznego i podjąć odpowiednią decyzję bez zbędnej zwłoki.
W pierwszym etapie, w projekcie weźmie udział co najmniej 48 szpitali specjalistycznych i 80 placówek POZ oraz 6000 pacjentów.

Szczegółowy harmonogram trasy okobusa w woj. lubelskim do sprawdzenia pod adresem:

https://www.gov.pl/web/okobus/harmonogramGaleria zdjęć


ZWIĄZKI      LINKI      PARTNERZY      REKLAMA      KONTAKT