„Kompetencje dla rozwoju sektora ochrony zdrowia”
Projekt jest współfinasowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego
w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 Działanie 5.2.


Wartość projektu: 1 563 048,00 zł


CEL GŁÓWNY PROJEKTU:
Zwiększenie zdolności analitycznych i umiejętności w zakresie audytu wewnętrznego u grupy 1050 osób (650K, 400 M) pracowników administracyjnych i zarządzających podmiotami leczniczymi, jak również przedstawicieli płatnika i podmiotów tworzących do końca lutego 2019 r., zamieszkujących obszar całej Polski.


Zapraszamy do zapoznania się z programami szkoleń

Dokument główny - Program 1 - Program 2


1. W ramach projektu zaplanowane zostały następujące rodzaje działań:

   a) Szkolenie pt. "Zarządzanie małą placówką medyczną" składające się z dwóch niezależnych bloków szkoleniowych:
     • BLOK I Zarządzanie ryzykiem w małej placówce leczniczej (2 dni po 8h lekcyjnych)
     • BLOK II Zarządzanie rozwojem małej placówki medycznej w kontekście zmian systemowych (2 dni po 8h lekcyjnych)
   b) Walidacja umiejętności nabytych podczas szkoleń (ankieta online 3 miesiące po przeprowadzonym szkoleniu sprawdzająca praktyczny aspekt pozyskanej wiedzy).


Udział w projekcie jest bezpłatny.

Szczegółowe informacje o projekcie i warunkach uczestnictwa zawiera
Regulamin rekrutacji i uczestnictwa w projekcie.Kontakt

Biuro Projektu
"Porozumienie Zielonogórskie" Federacja Związków Pracodawców Ochrony Zdrowia
Ul. Aleja Niepodległości 16/10,
65-048 Zielona Góra
Asystent Kierownika projektu PARTNER PZ:
Iwona Wójcik
mail:i.wojcik@federacja-pz.pl
tel. 795 49 08 77