„Zdrowe Prawo - Zdrowe Firmy - Zdrowi Ludzie - podniesienie jakości i promocja procesu monitorowania legislacji”


LUBELSKI ZWIĄZEK LEKARZY RODZINNYCH – PRACODAWCÓW w roli Lidera w partnerstwie z "POROZUMIENIEM ZIELONOGÓRSKIM" FEDERACJĄ ZWIĄZKÓW PRACODAWCÓW OCHRONY ZDROWIA w roli Partnera realizuje projekt dofinansowany z Funduszy Europejskich pn. „Zdrowe Prawo - Zdrowe Firmy - Zdrowi Ludzie - podniesienie jakości i promocja procesu monitorowania legislacji”. Ww. projekt współfinansowany jest ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Osi Priorytetowej II. Efektywne polityki publiczne dla rynku pracy, gospodarki i edukacji, Działania 2.16 Usprawnienie procesu stanowienia prawa Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020.

CEL GŁÓWNY PROJEKTU:
Podniesienie jakości i poprawa skuteczności monitorowania zmian prawa gospodarczego i prawa pracy na poziomie krajowym przez partnerów społecznych poprzez zastosowanie zaproponowanego przez Partnerstwo modelu monitoringu.

Osiągnięte rezultaty projektu przyczynią się do wdrożenia nowych standardów pracy organizacji - grupy docelowej, które zwiększą wydajność i efektywność prowadzonego dialogu społecznego i obywatelskiego, a tym samym jakości prawa, życia obywateli i sprawność instytucji państwa.

GRUPA DOCELOWA:
instytucje partnerów społecznych według definicji SZOOP POWER:
- reprezentatywne organizacje pracodawców i pracowników według ustawy z 24.07.2015 o Radzie Dialogu Społecznego i innych instytucjach dialogu społecznego,
- branżowe i regionalne organizacje pracodawców i pracowników według ustawy z dnia 23.05.1991 o organizacjach pracodawców, ustawy z 22.03.1989 r. o rzemiośle, ustawy z 23.05.1991 r. o związkach zawodowych,
- w tym Partnerstwo odpowiedzialne za wspólne wypracowanie skutecznego modelu monitoringu zmian prawa gospodarczego i pracy na poziomie krajowym przez parterów społecznych- 16 organizacji pracodawców wg ww.ustawy z 23.05.1991 i 18 ich przedstawicieli - członkowie zarządu, pracownicy, współpracownicy.

ZADANIA W PROJEKCIE:
Zadanie 1: Wsparcie szkoleniowo- doradcze Partnerstwa
Zadanie nr 1 przewiduje realizację 1 szkolenia stacjonarnego miesięcznie w wymiarze 8 godzin oraz specjalistycznego doradztwa prawnego w wymiarze 20 godzin dla Uczestników projektu - 18 przedstawicieli 16 organizacji pracodawców z zakresu prawa gospodarczego i pracy, w tym zwłaszcza w zakresie jego wpływu na działalność leczniczą.

Zadanie 2: Opracowanie skutecznego modelu monitoringu zmian prawa gospodarczego i pracy na poziomie krajowym przez partnerów społecznych Zadanie nr 2 przewiduje: - uruchomienie ogólnodostępnego portalu informacyjnego ABC STANOWIENIA PRAWA nt wszystkich etapów procesu legislacji - merytoryczne spotkania Uczestników projektu w celu wypracowania modelu monitoringu prawa gospodarczego i pracy do wykorzystania przez partnerów społecznych, organizacje pozarządowe/ strażnicze - opracowanie pakietu informacyjnego „Jak skutecznie monitorować prawo" w formie szkoleń e-learning i poradnika w formie pisanej.

Zadanie 3: Upowszechnienie wśród innych instytucji partnerów społecznych, organizacji pozarządowych/ strażniczych zastosowania opracowanego w projekcie modelu monitoringu zmian prawa

Zadanie nr 3 przewiduje prowadzenie aktywnych działań informacyjnych na rzecz popularyzacji wśród innych organizacji partnerów społecznych, pozarządowych i strażniczych z całego kraju opracowanych w projekcie publikacji poprzez m.in. organizację konferencji upowszechniających rezultaty projektu, pozycjonowanie ww. portalu, celem włączenia szerokiego grona opinii publicznej w proces monitoringu prawa, publikację artykułów na temat postępu procesu doskonalenia metodologii i ważnych etapów realizowanego projektu na stronie internetowej Partnerstwa.

KLUCZOWE WSKAŹNIKI:
Liczba organizacji partnerów społecznych, które uczestniczyły w procesie monitorowania prawa po opuszczeniu programu- 30 Wzrost zainteresowania organizacji z grupy docelowej i innych podmiotów procesem legislacji i/lub udziałem w stanowieniu prawa - 300 Liczba organizacji partnerów społecznych objętych wsparciem w zakresie monitorowania prawa- 50 Liczba stworzonych narzędzi informatycznych wspierających proces monitorowania prawa- 4

WARTOŚĆ PROJEKTU: 509 915,60 zł
WARTOŚĆ DOFINANSOWANIA: 509 915,60 zł
WKŁAD FUNDUSZY EUROPEJSKICH: 429 756,87 zł

BIURO PROJEKTU:
Lider - Lubelski Związek Lekarzy Rodzinnych - Pracodawców
ul. Kruczkowskiego 14, 20-468 Lublin,
tel. (81) 748 47 88, e-mail: biuro@lzlrp.pl
www.lzlrp.pl

Partner - "Porozumienie Zielonogórskie" Federacja Związków Pracodawców Ochrony Zdrowia
ul. Aleja Niepodległości 16/10, 65-048 Zielona Góra,
tel. 68 325 72 97, e-mail: biuro.pz@op.pl
www.federacjapz.pl

Dokument główny

Aktualności

Adres internetowy serwisu Projektu

Konferencje upowszechniające produkty projektu:


1. Regulamin rekrutacji
2. Lista obecności
2. Program konferencji


Rozeznanie rynku prelegenci konferencje upowszechniające
Rozeznanie rynku prelegenci konferencje upowszechniające *.doc
Załącznik do rozeznania rynku prelegenci konferencje upowszechniające.doc


Zapytania Ofertowe na zapewnienie sali konferencyjnej dla 100 osób na potrzeby konferencji upowszechniającej produkty projektu wraz z usługą przygotowania i podawania wyżywienia, serwisu kawowego dla uczestników

Wrocław
     https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1160472
Białystok
     https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1160479
Gdańsk
     https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1161633
Łódź
     https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1160485

Rozeznanie rynku - Druk nowe:
Rozeznanie rynku druk_2.16 nowe *.doc

Rozeznanie rynku - Druk:
Rozeznanie rynku druk_2.16 *.doc
Ustawa o zarządzie sukcesyjnym przedsiębiorstwem osoby fizycznej *.pdf
Budowanie relacji Tomasz Pietrzak level UP *.pptx

Rozeznanie rynku - Wykładowcy:
Zapytanie ofertowe wykładowcy 2.16 - III 2019 *.doc
Załącznik do rozeznania rynku 2.16 - III 2019 *.doc
Zapytanie ofertowe wykładowcy 2.16 - II 2019 *.doc
Załącznik do rozeznania rynku 2.16 - II 2019 *.doc
Zapytanie ofertowe wykładowcy 2.16 - I 2019 *.doc
Załącznik do rozeznania rynku 2.16 - I 2019 *.doc
Zapytanie ofertowe wykładowcy 2.16 - XII 2 2018 *.doc
Załącznik do rozeznania rynku 2.16 - XII 2 2018 *.doc
Zapytanie ofertowe wykładowcy 2.16 - XI 2018 *.doc
Załącznik do rozeznania rynku 2.16 - XI 2018 *.doc
Zapytanie ofertowe wykładowcy 2.16 - X 2 2018 *.doc
Załącznik do rozeznania rynku 2.16 - X 2 2018 *.doc
Zapytanie ofertowe wykładowcy 2.16 - X 2018 *.doc
Załącznik do rozeznania rynku 2.16 - X 2018 *.doc
Zapytanie ofertowe wykładowcy 2.16 - IX 2018 *.doc
Załącznik do rozeznania rynku 2.16 - IX 2018 *.doc
Zapytanie ofertowe wykładowcy 2.16 - VIII 2018 *.doc
Załącznik do rozeznania rynku 2.16 - VIII 2018 *.doc
Zapytanie ofertowe wykładowcy 2.16 - VII 2018 *.doc
Załącznik do rozeznania rynku 2.16 - VII 2018 *.doc
Zapytanie ofertowe wykładowcy 2.16 - VI 2018 *.doc
Załącznik do rozeznania rynku 2.16 - VI 2018 *.doc
Zapytanie ofertowe wykładowcy 2.16 - V 2018 *.doc
Zapytanie ofertowe wykładowcy 2.16 - IV 2018 *.doc
Załącznik do rozeznania rynku 2.16 - V 2018 *.doc
Załącznik do rozeznania rynku 2.16 - IV 2018 *.doc
Zapytanie ofertowe wykładowcy 2.16 - III 2018 *.doc
Załącznik do rozeznania rynku 2.16 - III 2018 *.doc
Zapytanie ofertowe wykładowcy 2.16 II - 2018 *.doc
Załącznik do rozeznania rynku 2.16 II - 2018 *.doc
Zapytanie ofertowe wykładowcy 2.16 I - 2018 *.doc
Załącznik do rozeznania rynku 2.16 I - 2018 *.doc

Harmonogramy wparcia:
Harmonogram Realizacji Wsparcia - III 2019 *.pdf
Harmonogram Realizacji Wsparcia - II 2019 *.pdf
Harmonogram Realizacji Wsparcia - I 2019 *.pdf
Harmonogram Realizacji Wsparcia - XII 2018 *.pdf
Harmonogram Realizacji Wsparcia - XI 2018 *.pdf
Harmonogram Realizacji Wsparcia - X 2018 *.pdf
Harmonogram Realizacji Wsparcia - IX 2018 *.pdf
Harmonogram Realizacji Wsparcia - VIII 2018 *.pdf
Harmonogram Realizacji Wsparcia - VII 2018 *.pdf
Harmonogram Realizacji Wsparcia - VI 2018 *.pdf
Harmonogram Realizacji Wsparcia - V 2018 *.pdf
Harmonogram Realizacji Wsparcia - IV 2018 *.pdf
Harmonogram Realizacji Wsparcia - III 2018 *.pdf
Harmonogram Realizacji Wsparcia - II 2018 *.pdf
Harmonogram Realizacji Wsparcia - I 2018 *.pdf
Harmonogram Realizacji Wsparcia - XII 2017 *.pdf
Harmonogram Realizacji Wsparcia - XI 2017 *.pdf