Projekty zakończone

1. Sektorowa Rada ds. Kompetencji - Opieka Zdrowotna i Pomoc Społeczna Numer projektu POWR.02.12.00-00-0007/16-00
2. „Kompetencje dla rozwoju sektora ochrony zdrowia” - Działanie 5.2.
3. „Zdrowe Prawo - Zdrowe Firmy - Zdrowi Ludzie - podniesienie jakości i promocja procesu monitorowania legislacji” - Działania 2.16